Statusna informacija

ID klijenta nije ispravan. Molimo Vas da kontaktirate Mediteraneo agenciju radi provere ID sertifikata.