U tom slučaju važe pravila o zadržavanu odredjenog procenta koji je propisan Opštim Uslovima Putovanja Agencije Mediteraneo holidays