Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Uslovi ulaska u Rep. Grčku Letujte bezbedno

Poštovani,

Ovde možete pročitati važne informacije i zdravstvene preporuke koje su agencije dobile od Ministarstva turizma Grčke a za koje Vam savetujemo da ih se pridržavate

Beograd 19/04/2022 Grčka ukida obavezan karantin
Odlukom o zdravstvenom protokolu ministarstva turizma, zdravlja i privrede republike Grčka više neće biti karantinskih soba u hotelima.
To znači da putnici koji se zaraze Corona virusom neće morati da poštuju pravila samoizolacije dok su u Grčkoj.
Dosadašnje pravilo koje je zahtevalo da svi zaraženi virusom ostanu u karantinu pet dana, više neće važiti za putnike.
Napominje se da će, u skladu sa novim protokolima, putnici u Grčkoj moći da biraju da li žele da ostanu u samoizolaciji onoliko dana koliko su rezervisali smeštaj, dok oni koji to ne žele neće ni biti u obavezi.
Osim toga, turisti zaraženi kovidom moći će da pristupe i trajektima, avionima i drugim vidovima prevoza, ali će u tom slučaju morati da nose FFP2 ili KN95 masku sve vreme.

Beograd 01/06/2022 Grčka ukida sve mere za ulazak u zemlju.
Od 01. juna državljani Republike Srbije mogu bez ikakvih ograničenja ući i tranzitirati kroz Republiku Grčku. Ukida se i obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, restoranima, kafićima i slično sem u sredstvima javnog transporta (bus, metro, tramvaj ili feri).

Beograd 01/05/2022 Grčka ukida mere za ulazak u zemlju.
Za ulazak u Grčku više neće biti potrebne potvrde o vakcinaciji, negativni PCR testovi ili brzi antigenski testovi kao ni za restorane, kafiće ili kulturne institucije osim obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru od 01. maja 2022.
Nošenje maski na otvorenom ostaje na nivou preporuke na mestima gde su gužve.

Beograd 04/03/2022 Grčka ulažava mere za ulazak u zemlju.
Nove mere za ulazak u Grčku koje stupaju na snagu od 15.03.2022. podrazumevaju da putnici više ne popunjavaju PLF obrazac koji je ukinut.
Potvrda o vakcinaciji, PCR ili brzi antigenskji tesi i dalje su obavezni za ulazak u zemlju.

Beograd 07/02/2022 Nove mere za ulazak u Grčku koje važe od 07.02.2022.
Nove mere za ulazak u Grčku podrazumevaju da više nije potreban PCR test za putnike koji poseduju validan Covid sertifikat Evropske Unije kojim se potvrđuje vakcinacija a koji se izdaje i u našoj zemlji.

 


AERODROMI/AVIONI
•    U skladu sa uputstvima Evropske asocijacije aerodroma i Asocijacije avio-kompanija, svi avioni bi trebalo da putuju sa 100% kapaciteta (uz mere      individualne zaštite, poput maski)
•    Obavezno je nošenje zaštitnih maski na aerodromu, tokom trajanja leta u avionu
•    Po dolasku ili odlasku će osoblje aerodroma kontrolisati da li se putnici pridržavaju „socijalnog distanciranja“
•    Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku radi potvrde identiteta
•    Na pojedinim aerodromima se vrši beskontaktno merenje temperature pre ulaska u avion
•    Sredstva dezinfekcije će biti dostupna na svim javnim punktovima

HOTELI
•    U hotelskim i apartmanskim objektima primenjivaće se sve mere i protokoli kako bi se klijentima omogućio bezbedan boravak
•    Hoteli bi trebalo da imaju za goste uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    Obavezno je nošenje zaštitnih maski kompletnog osoblja. Svo osoblje je prošlo specijalnu obuku u cilju što manjeg kontakta sa gostima
•    U svakom delu hotela bi trebalo da budu na podu nalepnice sa oznakom za “socijalno distanciranje” od 2 metra
•    Svaki hotel bi trebalo da ima člana Uprave koji će biti zadužen za zdravstvene i bezbedonosne protokole
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima plan akcije i reagovanja u slučaju pojave Covid-19 (prema uputstvima Grčke nacionalne asocijacije za zdravlje)       koji će biti dostupan svakom gostu hotela
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima dežurnog lekara za svaki slučaj (posebno za Covid-19)
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj pojave bolesti Covid-19
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da koristi individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti nisu u obavezi da koriste individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Preporuka je da u svakom delu hotela (lobi, restoran, bar…) budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Biće primenjeno često provetravanje zatvorenih prostorija, kao i upotreba klima uređaja sa redovnim uplivom svežeg vazduha
•    Svi restorani i barovi bi trebalo da rade normalno uz “socijalno distanciranje” od 2 metra. Stolovi bi trebali da budu na distanci od 1 do 2 metra, u zavisnosti od rasporeda stolova.
•    U restoranima je maksimalna broj ljudi za jednim stolom je 6, stajanje neće biti dozvoljeno.
•    U objektima gde je predviđena ishrana po principu samoposluživanja biće postavljene zaštite barijere, a osoblje će servirati hranu, te niko drugi sem osoblja       hotela neće biti u kontaktu sa hranom poštujući preporuke vlade Republike Grčke (socijalna distanca, upotreba dezinfekcionih sredstava...). Neki objekti će preći na izmenjeni režim posluživanja hran
•    Zaposleni u restoranima će 2 puta nedeljno raditi test iako su vakcinisani.
•    Prodavnice, spa centri i konferencijske sale bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
•    Mini klubovi za decu će raditi sa ogrančenim kapacitetima ili neće raditi uopšte.
•    U slučaju da se primete simptomi bolesti, biće primenjeni svi protokoli predviđeni za te situacije
•    Hoteli mogu da rade sa 100% svog smeštajnog kapaciteta

RECEPCIJA I SOBE
•    Check-in bi trebalo da bude najranije u 15:00h, a check-out najkasnije u 11:00h (preporuka je da bi sama procedura prijave i odjave iz hotela trebalo da bude organizovana izvan recepcije i lobija na otvorenom prostoru uz minimalni kontakt)
•    Obavezna je dezinfekcija ključeva i kartica. U nekim objektima biće moguće beskontaktno elektronsko prijavljivanje i odjava na recepciji
•    Pojačana procedura čišćenja soba, lobija, restorana, barova i sl. Obavezna je dezinfekcija smeštajnih jedinica pre dodeljivanja novim gostima

BAZENI I PLAŽE
•    Bazeni i plaže bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
•    Na bazenima i plažama obavezna je dezinfekcija ležaljki i suncobrana posle svake upotrebe
•    Ležaljke i suncobrani kod bazena bi trebalo da budu na distanci od 2 metra, kao i da svaki gost ima 2,5 kvadratna metra prostora
•    Ležaljke i suncobrani na plaži bi trebalo da budu na distanci od 3 metra
•    Čišćenje i vršenje dezinfekcije hlorom bazena bi trebalo da bude prema određenom protokolu na svaka 4 sata
•    Stroga preporuka da se pre svakog ulaska u bazen obavezno koriste tuševi
•    Preporučuje se nošenje sopstvenih peškira za plažu.
•    Zatvoreni bazeni neće raditi tokom leta 2020
•    U slučaju da se primete simptomi bolesti, biće primenjeni svi protokoli predviđeni za te situacije

TRANSFERI (AUTOBUSI – MINI BUSEVI– TAKSI VOZILA)
•    Sve vrste transfera bi trebalo da se odvijaju sa 50% kapaciteta svakog vozila
•    Svako vozilo bi trebalo za goste da ima uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj bolesti Covid -19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da koristi individulanu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti na transferu bi trebalo da koriste maske
•    U svakom vozilu bi trebalo da budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Klima uređaji u vozilima bi trebalo da rade normalno uz minimalno recikliranje vazduha
•    Posebno čišćenje i dezinfekcija vozila će se obavaljati između svakog korišćenja vozila

OPŠTA ZDRAVSTVENA I OPERATIVNA PITANJA
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima novu medicinsku opremu za testiranje na Covid-19
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima „posebna“ mesta za karantin u slučaju da su mu potrebna
•    Na svakom glavnom grčkom ostrvu bolnice će biti opremljene za prijem i lečenje obolelih od Covid-19 (zapošljavanjem većeg broja lekara i medicinskih sestara, kao i dodavanjem većeg broja kreveta i dodatne opreme)
•    Na manjim ostrvima će biti organizovan prevoz do drugog grčkog ostrva ili kopna ukoliko je potrebno bolesnike transportovati na lečenje
•    Svi gosti mogu da koriste novu aplikaciju koja bi trebalo da sadrži korisne informacije o zdravstvenim protokolima, upotrebi pojedinačnih radnji zaštite i informacije za kontakt u hitnim slučajevima.


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA LETOVANJU

„Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu:
*u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava);
*u zemljama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum (Grčka) potrebno je pre polaska na put pribaviti  ”Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” - obrazac 03-12.
Procedura izdavanja Potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).“
U oba slučaja, naši državljani koji pribave odgovarajuća dokumenta o svom urednom zdravstvenom stanju pre polaska na put, imaće obezbeđeno lečenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Potrebno je da putnik pre polaska na put u Grčku pribavi potvrdu o svom zdravstvenom stanju. Uputstva možete naći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino


* Sve navedeno je informativnog karaktera sa mogućnošću izmene u narednom periodu, a preporuka je da se poštuje u predstojećoj sezoni radi bezbednosti svih.

Vaš Mediteraneo holidays

#bezbednoleto