Specijalizovani za grčka ostrva

Letujte bezbedno uz poštovanje preporuka GRČKA

Poštovani,

Ovde možete pročitati sve važne informacije, kao i uputstva za otvaranje sezone koje su agencije dobile od Ministarstva turizma Grčke.
AERODROMI/AVIONI
•    Uspostava međunarodnih letova će započeti od 15. juna od / do međunarodnih aerodroma u Atini i Solunu
•    Međunarodni letovi za sve ostale destinacije (uključujući i ostrva) će se uspostaviti od 1. jula
•    Za ulazak u Grčku neće biti potreban negativan test na Covid-19 (vlasti zadržavaju pravo na testiranje ukoliko budu smatrali neophodnim) 
•    Bez obaveznog karantina za sve koji ulaze na grčku teritoriju
•    U skladu sa uputstvima Evropske asocijacije aerodroma i Asocijacije avio-kompanija, svi avioni bi trebalo da putuju sa 100% kapaciteta (uz mere individualne zaštite, poput maski).
•    Po dolasku ili odlasku će osoblje aerodroma kontrolisati da li se putnici pridržavaju „socijalnog distanciranja“
HOTELI
•    Hoteli koji su bili otvoreni tokom cele godine počeće sa radom od 1. juna
•    Sezonski hoteli (širom Grčke) počeće sa radom od 15. juna
•    Svaki hotel bi trebalo da ima člana Uprave koji će biti zadužen za zdravstvene i bezbedonosne protokole
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima plan akcije i reagovanja u slučaju pojave Covid-19 (prema uputstvima Grčke nacionalne asocijacije za zdravlje) i koji će biti dostupan svakom gostu hotela
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima dežurnog lekara za svaki slučaj (posebno za Covid-19)
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj pojave bolesti Covid-19
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da koristi individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti nisu u obavezi da koriste individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Preporuka je da u svakom delu hotela (lobi, restoran, bar…) budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Upotreba klima uređaja će biti normalna uz minimalno recikliranje vazduha
•    All Inclusive usluga u hotelima će se odvijati normalno u restoranima i salama za ručavanje, poštujući preporuke vlade Republike Grčke (socijalna distanca, upotreba dezinfekcionih sredstava...)
RECEPCIJA I SOBE
•    Hoteli bi trebalo da imaju za goste uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    U svakom delu hotela bi trebalo da budu na podu nalepnice sa oznakom za “socijalno distanciranje” od 2 metra
•    Check-in bi trebalo da bude najranije u 15:00h, a check-out najkasnije u 11:00h (preporuka je da bi sama procedura prijave i odjave iz hotela trebalo da bude organizovana izvan recepcije i lobija na otvorenom prostoru)
•    Hoteli mogu da rade sa 100% svog smeštajnog kapaciteta
•    Pojačana procedura čišćenja soba, lobija, restorana, barova i sl.
•    Svi restorani i barovi bi trebalo da rade normalno uz “socijalno distanciranje” od 2 metra. Stolovi bi trebali da budu na distanci od 1,7 metara
•    Prodavnice, spa centri i konferencijske sale bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
BAZENI I PLAŽE
•    Bazeni i plaže bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
•    Ležaljke i suncobrani kod bazena bi trebalo da budu na distanci od 2 metra, kao i da svaki gost ima 2,5 kvadratna metra prostora
•    Ležaljke i suncobrani na plaži bi trebalo da budu na distanci od 3 metra
•    Čišćenje i vršenje dezinfekcije hlorom bazena bi trebalo da bude prema određenom protokolu na svaka 4 sata
•    Stroga preporuka da se pre svakog ulaska u bazen obavezno koriste tuševi 
•    Zatvoreni bazeni neće raditi tokom leta 2020
TRANSFERI (AUTOBUSI – MINI BUSEVI– TAKSI VOZILA)
•    Sve vrste transfera bi trebalo da se odvijaju sa 50% kapaciteta svakog vozila
•    Svako vozilo bi trebalo za goste da ima uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj bolesti Covid -19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da koristi individulanu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti na transferu bi trebalo da koriste maske
•    U svakom vozilu bi trebalo da budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Klima uređaji u vozilima bi trebalo da rade normalno uz minimalno recikliranje vazduha
•    Posebno čišćenje i dezinfekcija vozila će se obavaljati između svakog korišćenja vozila
OPŠTA ZDRAVSTVENA I OPERATIVNA PITANJA
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima novu medicinsku opremu za testiranje na Covid-19
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima „posebna“ mesta za karantin u slučaju da su mu potrebna
•    Na svakom glavnom grčkom ostrvu bolnice će biti opremljene za prijem i lečenje obolelih od Covid-19 (zapošljavanjem većeg broja lekara i medicinskih sestara, kao i dodavanjem većeg broja kreveta i dodatne opreme)
•    Na manjim ostrvima će biti organizovan prevoz do drugog grčkog ostrva ili kopna ukoliko je potrebno bolesnike transportovati na lečenje

•    Svi gosti mogu da koriste novu aplikaciju koja bi trebalo da sadrži korisne informacije o zdravstvenim protokolima, upotrebi pojedinačnih radnji zaštite i informacije za kontakt u hitnim slučajevima.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA LETOVANJU

„Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu:
*u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava);
*u zemljama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum (Grčka) potrebno je pre polaska na put pribaviti  ”Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” - obrazac 03-12.
Procedura izdavanja Potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).“
U oba slučaja, naši državljani koji pribave odgovarajuća dokumenta o svom urednom zdravstvenom stanju pre polaska na put, imaće obezbeđeno lečenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Potrebno je da putnik pre polaska na put u Grčku pribavi potvrdu o svom zdravstvenom stanju. Uputstva možete naći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino


* Sve navedeno je informativnog karaktera sa mogućnošću izmene u narednom periodu, a preporuka je da se poštuje u predstojećoj sezoni radi bezbednosti svih.

Vaš Mediteraneo holidays

#bezbednoleto