Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Letujte bezbedno uz poštovanje preporuka GRČKA

Poštovani,

Ovde možete pročitati sve važne informacije, kao i uputstva za otvaranje sezone koje su agencije dobile od Ministarstva turizma Grčke.

Važne informacije o uslovima ulaska u Grčku:

Na osnovu dogovorenog sporazuma dve zemlje koji će biti potpisan u prvoj polovini aprila meseca ulazak u Grčku će biti omogućen srpskim državljanima za ulazak od 14.maja 2021. godine, koji budu priložili:

- sertifikat o vakcinaciji (bez obzira na poreklo vakcine) – očekuje se da se usaglasi izgled sertifikata, ili

- negativan PCR test, za putnike koji nisu vakcinisani (deca do 10 god u pratnji roditelja ne moraju da imaju test ) ili

- negativan brzi antigenski test (deca do 10 god u pratnji roditelja ne moraju da imaju test ).

Više detalja biće objavljeno nakon zvaničnog potpisivanja bilateralnog Sporazuma.

Realizacija svih programa putovanja agencije zavisi od epidemioloških mera koje donose nadležni organi države Srbije, kao i država krajnje destinacije. Od momenta objavljivanja programa putovanja do momenta realizacije putovanja, moguće su izmene uslova za realizaciju putovanja, ukidanje pojedinih mera ili uvođenje novih. Za realizaciju putovanja, merodavni su uslovi putovanja važeći na dan početka putovanja. Uvođenje novih epidemioloških mera koje ne isključuju realizaciju putovanja na ugovoreni način, ne može biti osnov za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika. Putnici su u obavezi da prihvate i poštuju sve državne mere važeće na dan početka putovanja, u cilju realizacije ugovorenog putovanja.

Više detalja biće objavljeno nakon zvaničnog potpisivanja bilateralnog Sporazuma.

Svi putnici koji putuju u Grčku pre leta moraju posedovati popunjen PLF formular, elektronsku prijavu za let putem linka travel.gov.gr.

 


AERODROMI/AVIONI
•    U skladu sa uputstvima Evropske asocijacije aerodroma i Asocijacije avio-kompanija, svi avioni bi trebalo da putuju sa 100% kapaciteta (uz mere individualne zaštite, poput maski).
•    Po dolasku ili odlasku će osoblje aerodroma kontrolisati da li se putnici pridržavaju „socijalnog distanciranja“
HOTELI
•    Svaki hotel bi trebalo da ima člana Uprave koji će biti zadužen za zdravstvene i bezbedonosne protokole
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima plan akcije i reagovanja u slučaju pojave Covid-19 (prema uputstvima Grčke nacionalne asocijacije za zdravlje) i koji će biti dostupan svakom gostu hotela
•    Preporuka je da bi svaki hotel trebalo da ima dežurnog lekara za svaki slučaj (posebno za Covid-19)
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj pojave bolesti Covid-19
•    Hotelsko osoblje bi trebalo da koristi individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti nisu u obavezi da koriste individualnu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Preporuka je da u svakom delu hotela (lobi, restoran, bar…) budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Upotreba klima uređaja će biti normalna uz minimalno recikliranje vazduha
•    All Inclusive usluga u hotelima će se odvijati normalno u restoranima i salama za ručavanje, poštujući preporuke vlade Republike Grčke (socijalna distanca, upotreba dezinfekcionih sredstava...)
RECEPCIJA I SOBE
•    Hoteli bi trebalo da imaju za goste uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    U svakom delu hotela bi trebalo da budu na podu nalepnice sa oznakom za “socijalno distanciranje” od 2 metra
•    Check-in bi trebalo da bude najranije u 15:00h, a check-out najkasnije u 11:00h (preporuka je da bi sama procedura prijave i odjave iz hotela trebalo da bude organizovana izvan recepcije i lobija na otvorenom prostoru)
•    Hoteli mogu da rade sa 100% svog smeštajnog kapaciteta
•    Pojačana procedura čišćenja soba, lobija, restorana, barova i sl.
•    Svi restorani i barovi bi trebalo da rade normalno uz “socijalno distanciranje” od 2 metra. Stolovi bi trebali da budu na distanci od 1,7 metara
•    Prodavnice, spa centri i konferencijske sale bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
BAZENI I PLAŽE
•    Bazeni i plaže bi trebalo da rade normalno uz poštovanje “socijalnog distanciranja”
•    Ležaljke i suncobrani kod bazena bi trebalo da budu na distanci od 2 metra, kao i da svaki gost ima 2,5 kvadratna metra prostora
•    Ležaljke i suncobrani na plaži bi trebalo da budu na distanci od 3 metra
•    Čišćenje i vršenje dezinfekcije hlorom bazena bi trebalo da bude prema određenom protokolu na svaka 4 sata
•    Stroga preporuka da se pre svakog ulaska u bazen obavezno koriste tuševi 
•    Zatvoreni bazeni neće raditi tokom leta 2020
TRANSFERI (AUTOBUSI – MINI BUSEVI– TAKSI VOZILA)
•    Sve vrste transfera bi trebalo da se odvijaju sa 50% kapaciteta svakog vozila
•    Svako vozilo bi trebalo za goste da ima uputstvo sa svim potrebnim informacijama o bolesti Covid-19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da ima sertifikovanu obuku za slučaj bolesti Covid -19
•    Osoblje na transferu bi trebalo da koristi individulanu zaštitu u vidu korišćenja maske i rukavica
•    Gosti na transferu bi trebalo da koriste maske
•    U svakom vozilu bi trebalo da budu postavljena dezinfekciona sredstva
•    Klima uređaji u vozilima bi trebalo da rade normalno uz minimalno recikliranje vazduha
•    Posebno čišćenje i dezinfekcija vozila će se obavaljati između svakog korišćenja vozila
OPŠTA ZDRAVSTVENA I OPERATIVNA PITANJA
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima novu medicinsku opremu za testiranje na Covid-19
•    Svako glavno grčko ostrvo trebalo bi da ima „posebna“ mesta za karantin u slučaju da su mu potrebna
•    Na svakom glavnom grčkom ostrvu bolnice će biti opremljene za prijem i lečenje obolelih od Covid-19 (zapošljavanjem većeg broja lekara i medicinskih sestara, kao i dodavanjem većeg broja kreveta i dodatne opreme)
•    Na manjim ostrvima će biti organizovan prevoz do drugog grčkog ostrva ili kopna ukoliko je potrebno bolesnike transportovati na lečenje

•    Svi gosti mogu da koriste novu aplikaciju koja bi trebalo da sadrži korisne informacije o zdravstvenim protokolima, upotrebi pojedinačnih radnji zaštite i informacije za kontakt u hitnim slučajevima.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA LETOVANJU

„Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu:
*u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava);
*u zemljama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum (Grčka) potrebno je pre polaska na put pribaviti  ”Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” - obrazac 03-12.
Procedura izdavanja Potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog  fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).“
U oba slučaja, naši državljani koji pribave odgovarajuća dokumenta o svom urednom zdravstvenom stanju pre polaska na put, imaće obezbeđeno lečenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Potrebno je da putnik pre polaska na put u Grčku pribavi potvrdu o svom zdravstvenom stanju. Uputstva možete naći na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino


* Sve navedeno je informativnog karaktera sa mogućnošću izmene u narednom periodu, a preporuka je da se poštuje u predstojećoj sezoni radi bezbednosti svih.

Vaš Mediteraneo holidays

#bezbednoleto