Specijalizovani za grčka ostrva i Kipar

Grčki jezik - korisno za turiste

Da li ste znali da se grčki jezik govori preko 3000 godina što ga čini jednim od najstarijih evropskih jezika?
Savremeni grčki jezik je jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600.000 reči.

Grčki se piše grčkim alfabetom koji potiče iz VIII veka pne. On se sastoji od 24 slova, i to:
 
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

Kada se nadjete u Grčkoj, biće vam korisno da znate nekoliko fraza:

Dobro jutro/dan - Kalimera
Dobro veče - Kalispera
Laku noć - Kalinihta
Zdravo - Yasu
Sve najbolje - Sto kalo
Kako si? - Ti kanis? 
Kako ste? - Тi kanete? 
Dobro, ok - Kala
Hvala - Euharisto
Molim -  Parakalo
Izvinite - Signomi
Cena - Timi
Račun - Logariazmos